تیم

اعضای تیم
* هدایت وطن‌خواه (مدیریت فنی)
* سید محسن سعیدی (پشتیبانی)
* مسعود وکیلی
* بهروز افقهی

همکاران پیشین
* مصطفی دانشور (فنی)
* روزبه شفیعی (طراحی لوگوی پارسیدورا)