سوالات متداول

پارسیدورا چیست؟

A Fedora based OS which tries to provide an improved user experience, providing many features out of the box which are not provided by Fedora for various reasons. Besides, it tries to provide a better solution for users without fast Internet connections. While being usable for everyone, it pays special attention to Persian users and their needs by providing tools and features geared towards them.

پارسیدورا یک «فدورای فارسی» است؟ شما فدورا را فارسی می‌کنید؟ زبان پیش‌فرض پارسیدورا چیست؟

نه، پارسیدورا «فدورای فارسی» نیست و ما در پروژه‌ی پارسیدورا فدورا را فارسی نمی‌کنیم. ما می‌دانیم که در حال حاضر بیشتر کاربران فارسی زبان ترجیح می‌دهند از واسط کاربر انگلیسی استفاده کنند و به همین دلیل زبان پیش‌فرض پارسیدورا انگلیسی است. علاوه بر آن، هیچ‌گونه فعالیت ترجمه و فارسی‌سازی در پروژه‌ی پارسیدورا صورت نمی‌گیرد زیرا این کار در پروژه‌های اصلی (مثل گنوم و فدورا) در حال انجام است و نیازی به ایجاد پروژه‌ی جدید به این منظور نیست. شما هم در فدورا و هم در پارسیدورا می‌توانید زبان پیش‌فرض سیستم را فارسی کنید و از واسط کاربری فارسی لذت ببرید.

چرا به جای این که یه توزیع جدید ایجاد کنید، یه دیسک مکمل برای فدورا ایجاد نکردید؟

First of all, notice that while Parsidora is a complete and standalone distribution, the DVD image can be also used as an addon disc for Fedora. It is enough to add Parsidora DVD as a repository to your Fedora installation. However, it is more convenient for new users to need only one DVD and have most of the features right after installation. Also, since Parsidora is released a little after Fedora, it includes updated packages for many of the Fedora packages, so even if it was an addon disc, it would still include updated versions of many of installed packages and we would not be able to provide much more additional packages.

چرا تصویر دی‌وی‌دی پارسیدورا این‌قدر حجیم است؟

The image is prepared to be written on DVD discs, so we would like to make sure that we make the best use of the provided space. The image is created to be distributed my DVDs rather than direct downloads, since we target users without high speed internet access

چرا به جای یک نسخه‌ی قابل نصب، یک نسخه‌ی زنده ارائه نمی‌کنید؟ این روزها نسخه‌های زنده خیلی معمول‌تر هستند.

We want to provide a large number of programs to users, so that they have less need to download their programs from Internet. On the other side, no one wants all of the programs that we provide. Since live distributions usually does not let the user to select the programs he want, we preferred to provide an installation media from which everybody can install the packages he wants. However, we acknowledge that many users prefer to have a live version which can be tested more easily, so we are going to provide live versions as of Parsidora 16 too.